Author Archives: admanv

Uppdateringar från styrelsen (uppdaterad 24-03-21)

2024-03-21
Slutgiltigt beslut från Länsstyrelsen har kommit och bidragsdelen avseende slutredovisning är utbetald.

Dialog med ONE Nordic pågår och parterna söker fortfarande en gemensam lösning.

2023-11-27
Slutredovisning av projektet är gjord och inskickad till Länsstyrelsen. Den 9 november gjorde Jordbruksverket en kontroll på plats, i ca 5% av slutrapporterade projekt genomförs denna kontroll. Slutgiltigt beslut från Länsstyrelsen väntas komma under hösten/vintern.

Efter årsmötet 4/6 hölls en vägledande medlemsomröstning där 73% av lämnade röster var för att häva kontraktet med ONE Nordic om styrelsen bedömer att det är nödvändigt för att säkra medlemmarnas intressen. Målet har dock hela tiden varit att försöka komma till en konstruktiv överenskommelse om åtgärder eller ekonomisk kompensation av de fel och brister som framkom i slutbesiktning och överbesiktning. Med detta resultat i ryggen har en dialog med ONE Nordic kunnat påbörjas. Under sommaren/hösten har flera möten och även en gemensam inspektion i fält med representanter från ONE Nordic genomförts. Samsyn kring vilka fel som ska åtgärdas och vilka som ska regleras ekonomiskt har nåtts. Förhandlingar pågår fortfarande.

Information om TV-lösning (support, kanalpaket etc.)

Information kring hantering av frågor om TV i fibernätet.

Det är Allente (sammanslagning av Canal Digital och Viasat privat) som är  leverantör av TV-tjänsten.

Teknisk support på TV-tjänsten
Kontakta Allentes kundtjänst på telefon: 08 525 081 06

Beställning av extra digitalbox
Kontakta Allentes kundtjänst på telefon: 08 525 081 06

Kanaler som ingår i grundutbudet
Grundutbud

Uppgradering till annat kanalpaket
Du kan välja mellan två olika kanalpaket med rabatt, se information här (klicka på länke): Allente kanalpaket

Betalning av TV-tjänsten
Debitering av grundpaketet sker på medlemsfakturan som skickas ut halvårsvis från förenignen. Ev. extra digitalbox och kanaluppgraderingar kommer att faktureras från tjänsteleverantören Allente.

Telestationen i Hökmora läggs ner i maj 2020 (19-04-22)

Telia har meddelat att telefonistationen som förser Hökmora med telefoni och datatrafik via ADSL kommer att läggas ner i maj 2020. De Telia-kunder som är berörda kommer att få brev från Telia.

Viktigt att förstå är att de som med sin datatrafik och/eller fasta telefoni är kopplade till telestationen är berörda.

Telia erbjuder de kunder som drabbas en lösning via mobilnätet (hemtelefon och/eller bredband). Vårt tips är att du jämför kostnaderna hos Telia mot att ansluta dig till fibernätet, förutom en (med stor sannolikhet) lägre månadskostnad för fiberlösnngen får du också en fast förbindelse som inte är lika störningskänslig som det mobila nätet.

 

Möjigheten att vara med finns fortfarande (19-04-22)

Det finns fortfarande möjighet att vara med i fiberprojektet. Kontakta projektledare Tomas Svedberg på telefon 0226-199 00 för mer information,

Skynda att höra av dig om du är intresserad av att vara med, snart upphör möjligheten.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NU BLIR DET FIBER! (19-04-22)

Alla avtal/upphandlingar är nu klara och vi är redo att sätta igång!

Samtliga fastigheter (undantag se nedan) skall inom de närmaste dagarna få ett
informationsbrev i sin hand/brevlåda/via e-post. Viktigt att du hör av dig till din
områdesanvarige om du inte senast på fredag (19-04-26) har fått detta brev.

OBS att det i brevet finns information om saker som du som fastighetsägare eventuellt måste göra senast  den 2019-04-29.

Undantag
Det finns några fastigheter vi f.n. inte kan erbjuda fiber då kostnaden blir för hög
för föreningen. Informationsbrev om vilka möjligheter som finns kommer inom
några veckor att skickas till dessa fastighetsägare.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Bygga hus – artikel: 5G eller fiber?

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln som Byggahus.se har publicerat kring frågan 5G eller fiber?

Läs mer!

2016-11-28 Information om sökt bidrag

Länsstyrelsen har meddelat att vi i denna beslutsomgång inte har tilldelats något bidrag.
Allmänt känt är dock att det med stor sannolikhet är mer bidragspengar på väg från riksdag/regering vilket gör att vi ändå relativt snart skulle kunna få bidraget!

Om vi får med ytterligare 25 fastigheter (2 per område), med permanentboende, kommer vi upp i den absolut högsta poängklassen… vilket ökar chanserna rejält att få bidrag!

Nu satsar vi stenhårt på att få ihop dessa 25 permanentboende innan jul! Hjälp områdes-ansvariga att hitta intresserade! Prata med grannar, släkt och vänner… förklara betydelsen av att man kommer med i projektet nu!

12/11 Väntan på besked….

I slutet av september 2016 lämnades ansökan om stöd till bredband in till Länsstyrelsen i Västmanland.

Styrelsen väntar nu på svar på den ansökan... vilket kan komma nu under hösten men lika väl dra ut på tiden och inte komma förrän någon gång under vintern/våren.

Styrelsen och områdesansvariga är dcok ansvariga och arbetar med att få flera att ansluta sig till projektet... för än finns det chans!

Hjälp till genom att prata med grannar, vänner och släkt och påpeka att det fortfarande finns chans att vara med! Ju fler vi blir desto bättre!

25/9 Sista chansen! Nästan 80% är redan med!

Sista chansen att lämna in ditt fiberavtal innan ansökan om bidrag skickas in.

Lämna avtalet till din områdesansvarig senast måndag 26 september kl 20:00.

Anmälan i efterhand kommer innebära extra kostnader för dig som fastighetsägare.

Vi är nu uppe i nästan 80% anslutna permanenta bostäder!

12/9 Full fart framåt!

Projektet är nu inne i en mycket intensiv fas där både arbete med projektering
(hur nätet skall byggas) och insamling av de sista avtalen pågår.

Den 28 september skall komplett ansökan om bidrag ha inkommit till Länsstyrelsen! Styrelsen/arbetsgruppen och de områdesansvariga gör nu en kraftansträngning för att få allt klart inför ansökan!

Fortfarande finns chansen att vara med… de som inte har lämnat in sitt avtal senast söndagen den 18 september blir inte med i ansökan!

Vill du vara med? Kontakta områdesansvarig, se under menyn "Projekt"