Author Archives: admanv

Projektinfo “Söder”

NVF-SöderDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den södra delen av projektom-rådet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet.

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på. OBS att bilden visar området och ej någon fiberdragning.

 

2020

2020-01-31
Den milda och snöfattiga vintern gör att arbetet går snabbare än planerat. Den senaste tiden har arbete med förläggning av slang/duct skett i alla de 3 områden som Vattenfall jobbar med. Föreningen gör f.n. ingen egen schaktning i området utan avvaktar att Vattenfalls arbete blir klart. Arbetet pågår med att få plats den projektering som behöver göras utöver samförläggningen med Vattenfall.

2019

2019-11-28
Arbetet fortskrider enligt plan. Vattenfalls entreprenör arbetar med schaktning och förläggning av föreningens kanalisation i både området kring Högfors (där man fortsätter ned mot Ön) och med start från v. 48 även från Skommarbo mot Norberg. Eftersom signalen till området kommer att komma från Vansjö är det viktigt att notera att ingen inkoppling kommer att kunna ske förrän som tidigast under senare delen av sommaren 2020.

2019-10-29
Vattenfalls entreprenör har sedan ett par veckor arbetat med schaktning i och kring Högfors, man kommer nu att fortsätta ned mot Ön och därefter är planen att forsätta mot Blomdal. I mitten av november kommer grävlag 2 påbörja arbete i området mellan Högfors och Norberg, f.n. finns ingen info om planen för deta grävlag.

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Projektet avvaktar att Vattenfalls entreprenör skall påbörja schaktning och nedläggning av kanalisation i området kring Högfors. Entreprenören har påbörjat etablering (ställt material etc. på plats) och enligt info som har erhållit skall schaktning förhoppningsvis kunna påbörjas v.38. Berörda fastighetsägare kommer inom kort att erhålla praktisk information. Det är viktigt att förstå att föreningen inte som samförläggande part har något inflytande över Vattenfall  eller deras entreprenörs planering.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Vattenfalls entreprenör har meddelat att grävningen kommer att påbörjas direkt efter semestrarna i det s.k. ”Fas 1 området” kring Högfors.

Projektinfo “Norr”

NVF-NorrDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den norra delen av projektområdet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet. 

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på.

 

2020

2020-01-31
En del schaktning pågår i Hökmora, i övrigt inväntar vi fortfarande tillstånd från olika myndigheter (vilket har försenats pga omprojekteringen). Marginalerna för att hinna driftsätta Hökmora före sommaren kyrmper tyvärr allt mer, vi hoppas dock på att alla tillstånd etc. skall vara klara inom kort.

2019

2019-11-28
En större omprojektering har fått göras då det funnits markägare som inte godkänt föreningens önskade dragning av fibernätet, detta har också krävt en uppdatering av ansökningar om tillstånd hos bl.a. Trafikverket. Förhoppning är att alla nödvändiga markupplåtelseavtal och tillstånd skall vara klara före jul. Föreningen har i samråd med entreprenören beslutat att invänta att alla avtal och tillstånd är klara innan arbetet påbörjas, då extra kostnader annars kan uppstå för föreningen. Målet kvarstår att påbörja driftsättningen av Hökmora-området före Telias nedstängningen av ADSL inleds i slutet av maj 2020.

2019-10-29
Arbetet fortgår med projektering. Tyvärr finns ännu inget tillstånd från Trafikverket, men förhoppning är att kunna påbörja schaktning inom kort

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Grävstart har flyttas fram några veckor bl.a. p.g.a. att huvudentreprenören har bytt underentreprenör (schakt), vi väntar också på tillstånd från Trafikverket samt att projekteringen tyvärr har fått göras om vad gäller centrala delar av området. Berörda fastigheter (Länsgränsen-Hökmora som är första området) kommer inom kort att få praktisk information.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Grävning kommer att inom en snar framtid att påbörjas vid länsgränsen mot Dalarna och gå söderut mot Hökmora för att sedan gå mot Vallsjöbo, Karbenning/Olsbenning och vidare söderut.

Telestationen i Hökmora läggs ner i maj 2020 (19-04-22)

Telia har meddelat att telefonistationen som förser Hökmora med telefoni och datatrafik via ADSL kommer att läggas ner i maj 2020. De Telia-kunder som är berörda kommer att få brev från Telia.

Viktigt att förstå är att de som med sin datatrafik och/eller fasta telefoni är kopplade till telestationen är berörda.

Telia erbjuder de kunder som drabbas en lösning via mobilnätet (hemtelefon och/eller bredband). Vårt tips är att du jämför kostnaderna hos Telia mot att ansluta dig till fibernätet, förutom en (med stor sannolikhet) lägre månadskostnad för fiberlösnngen får du också en fast förbindelse som inte är lika störningskänslig som det mobila nätet.

 

Möjigheten att vara med finns fortfarande (19-04-22)

Det finns fortfarande möjighet att vara med i fiberprojektet. Kontakta projektledare Tomas Svedberg på telefon 0226-199 00 för mer information,

Skynda att höra av dig om du är intresserad av att vara med, snart upphör möjligheten.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NU BLIR DET FIBER! (19-04-22)

Alla avtal/upphandlingar är nu klara och vi är redo att sätta igång!

Samtliga fastigheter (undantag se nedan) skall inom de närmaste dagarna få ett
informationsbrev i sin hand/brevlåda/via e-post. Viktigt att du hör av dig till din
områdesanvarige om du inte senast på fredag (19-04-26) har fått detta brev.

OBS att det i brevet finns information om saker som du som fastighetsägare eventuellt måste göra senast  den 2019-04-29.

Undantag
Det finns några fastigheter vi f.n. inte kan erbjuda fiber då kostnaden blir för hög
för föreningen. Informationsbrev om vilka möjligheter som finns kommer inom
några veckor att skickas till dessa fastighetsägare.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Bygga hus – artikel: 5G eller fiber?

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln som Byggahus.se har publicerat kring frågan 5G eller fiber?

Läs mer!

2016-11-28 Information om sökt bidrag

Länsstyrelsen har meddelat att vi i denna beslutsomgång inte har tilldelats något bidrag.
Allmänt känt är dock att det med stor sannolikhet är mer bidragspengar på väg från riksdag/regering vilket gör att vi ändå relativt snart skulle kunna få bidraget!

Om vi får med ytterligare 25 fastigheter (2 per område), med permanentboende, kommer vi upp i den absolut högsta poängklassen… vilket ökar chanserna rejält att få bidrag!

Nu satsar vi stenhårt på att få ihop dessa 25 permanentboende innan jul! Hjälp områdes-ansvariga att hitta intresserade! Prata med grannar, släkt och vänner… förklara betydelsen av att man kommer med i projektet nu!

12/11 Väntan på besked….

I slutet av september 2016 lämnades ansökan om stöd till bredband in till Länsstyrelsen i Västmanland.

Styrelsen väntar nu på svar på den ansökan… vilket kan komma nu under hösten men lika väl dra ut på tiden och inte komma förrän någon gång under vintern/våren.

Styrelsen och områdesansvariga är dcok ansvariga och arbetar med att få flera att ansluta sig till projektet… för än finns det chans!

Hjälp till genom att prata med grannar, vänner och släkt och påpeka att det fortfarande finns chans att vara med! Ju fler vi blir desto bättre!

25/9 Sista chansen! Nästan 80% är redan med!

Sista chansen att lämna in ditt fiberavtal innan ansökan om bidrag skickas in.

Lämna avtalet till din områdesansvarig senast måndag 26 september kl 20:00.

Anmälan i efterhand kommer innebära extra kostnader för dig som fastighetsägare.

Vi är nu uppe i nästan 80% anslutna permanenta bostäder!

12/9 Full fart framåt!

Projektet är nu inne i en mycket intensiv fas där både arbete med projektering
(hur nätet skall byggas) och insamling av de sista avtalen pågår.

Den 28 september skall komplett ansökan om bidrag ha inkommit till Länsstyrelsen! Styrelsen/arbetsgruppen och de områdesansvariga gör nu en kraftansträngning för att få allt klart inför ansökan!

Fortfarande finns chansen att vara med… de som inte har lämnat in sitt avtal senast söndagen den 18 september blir inte med i ansökan!

Vill du vara med? Kontakta områdesansvarig, se under menyn “Projekt”