Category Archives: Nyheter

15/6: Lokala Nyheter

Nu finns ”Lokala Nyheter – Västmanland” i kanalutbudet.
För att uppdatera kanallistan:
Gör boxen strömlös och vänta i 1 minut innan du startar upp boxen igen.

Årsstämma 2022

Det är dags för årsstämma i Norra Västmanland Fiber.
Datum: 28/6 kl 18:00
Plats: Nickebo Skola

Kallelse med inloggning har skickats ut via e-post.
Dokument hittar du HÄR (lösenord finns i kallelsen)
Kontakta föreningsservice om du saknar kallelsen:
info@avestafiber.se

13/6: Extra datum – Uthämtning digitalbox

Extra datum för uthämtning av digitalboxen i Nickebo Skola.

Kom själv eller skicka ombud vid nedanstående tillfällen.
Vid uthämtning av digitalboxen medföljer viktig information och instruktioner för inkoppling.

Söndag 22-06-26, 10:00 – 12:00
Plats: Nickebo skola

6/6: Supportinformation TV-lösning

Information kring hantering av frågor om TV i fibernätet.

Det är Allente (sammanslagning av Canal Digital och Viasat privat) som kommer att vara leverantör av TV-tjänsten. Sammanslagning av deras IT-system pågår (beräknat klart i augusti/september) vilket innebär att delar av nedanstående kan komma att förändras efter detta.

Teknisk support på TV-tjänsten
Kontakta Kalejdos kundtjänst på telefon: 0302-497 009

Beställning av extra digitalbox
Kontakta Kalejdos kundtjänst på telefon: 0302-497 009
Extra digitalbox kostar 960 kr + moms = 1200 kr

Kanaler som ingår i grundutbudet
Grundutbud

Uppgradering till annat kanalpaket
Uppgradering av grundpaketet till fler kanaler (programpaket Large och Premium) kommer att vara möjligt efter att ovanstående sammanslagning av IT-system är klar. Vårt avtal ger en mycket bra rabatt på kanalpaketen från Allente när möjligheten finns att beställa dessa.

Även om det går, så avråder vi starkt från, att beställa dessa uppgraderingspaket (Large och Premium) från Kalejdo då det innebär en bindningstid på 24 månader och man sannolikt inte kommer att kunna ta del av Föreningen kollektiva rabatt förrän efter denna bindningstid. De paketpriser Allente kommer att presentera är avsevärt lägre än de som f.n. går att få från Kalejdo.

Betalning av TV-tjänsten
Debitering av grundpaketet kommer att ske på medlemsfakturan som skickas ut halvårsvis med start från juli 2022. Extra digitalbbox och kanaluppgraderingar kommer att faktureras från tjänsteleverantören.

3/6: Hämtning av digitalbox

DRIFTSÄTTNING TV
Hämta din digitalbox

Äntligen är det dags att driftsätta TV-tjänsten i föreningens fibernät!

Välkomna att hämta din digitalbox (kom själv eller skicka ombud) vid nedanstående tillfällen.
Vid uthämtning av digitalboxen medföljer viktig information och instruktioner för inkoppling.

Tillfälle 1: Måndag 22-06-06, 08:00 – 10:00
Tillfälle 2: Måndag 22-06-06, 17:00 – 19:00
Tillfälle 3: Lördag 22-06-11, 10:00 – 14:00

Tillfälle 4: Söndag 22-06-26, 10:00 – 12:00

Plats: Nickebo skola

16/5: TV-lösning driftsätts inom kort!

Det har varit många hinder och problem på vägen, men nu vet vi med säkerhet att vi inom kort (under Maj) har en TV-lösning på plats/driftsatt.
Här ges kort information, vänligen avvakta ytterligare information gällande hämtning av digitalbox, extra boxar, tilläggspaket etc.

Lösningen är en IP-baserad TV-lösning från företaget Allente.
Allente är ett samgående mellan Canal Digital & Viasat som skett de senaste åren, de är TV-distributör i Norden (ej Island).

TV-kanaler som ingår i grundutbudet

Projektinfo ”Söder” (uppdaterad 21-12-23)

NVF-SöderDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den södra delen av projektom-rådet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet.

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på. OBS att bilden visar området och ej någon fiberdragning.

Nedanstående rapport avges av projektledare Tomas Svedberg

2021

2021-12-23
INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Kort information gällande fiberprojektet.

– Projektet befinner sig i sin slutfas, bl.a. återstår återställning av vissa markområden samt åtgärder av fel/brister som eventuellt framkommer i samband med slutbesiktning.

– Samtliga fastigheter som f.n. kan anslutas är inkopplade och driftsatta. Några få fastigheter kommer att anslutas senare beroende på olika skäl.

– Diskussion med leverantör av TV-lösning pågår och är mycket nära en lösning. Vi förväntar oss att kunna driftsättas detta under början av 2022. Problem på vägen har varit byte av leverantör, stora förändringar i de tekniska lösningarna (sättet att leverera TV-signalen) samt leveransproblem av digitalboxar etc. under rådande pandemi.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

2021-07-07
I etappen finns nu ca 30 fastigheter kvar att slutinstallera, vi väntar på information från vår entreprenör när slutinstallation av dessa kommer att ske. Utöver dessa finns några få fastigheter kvar som, av olika anledningar, inte har kunnat anslutas till fibernätet än. Arbete med att lösa dessa pågår.

Vad avser lösning för TV så väntar vi på slutgiltiga svar från leverantören. Här är den stora bristen på elektronikkomponenter (orsakad av pandemin) en faktor som vi har svårt att påverka, baserat på det och semestertider får vi räkna med att någon lösning inte finns på plats förrän som tidigast i augusti och kanske inte förrän i september. Jag är den första att beklaga att även detta drar ut på tiden, men jobbar med fokus på att det blir en bra lösning före en snabb lösning. Vi återkommer med mer info så snart vi har någon.

Önskar er alla en skön, trevlig och på alla sätt och vis härlig sommar!

2021-05-08
Vår entreprenör har fått en del förseningar i leveranserna av material vilket gör att tidplanen förskjutits ytterligare ett par veckor, enligt gällande tidplan skall dock alla vara driftsätta innan midsommar.

Driftsättning (slutinstallation) av fastigheterna i området beräknas påbörjas under v. 20 (17-21 maj). För att snabba upp förloppet kommer entreprenören att ringa upp och boka tid (således gäller för de flesta inte det som står den 21-04-02 om sms och e-post), var därför uppmärksam på telefonnummer du ej känner igen! Installationerna börjar i Högfors med omnejd, fortsätter med området mellan Högfors och Norberg samt till sist området mellan Högfors och Hästbäck (OBS att ordningen kan komma att ändras eller att vissa undantag görs).

2021-04-02
Dagarna före påsk slutinstallerades och driftsattes i stort sett alla fastigheter i etapp 1 (Norr) vilket innebär att all fokus och alla resurser nu inriktas på att få etapp 2 klar så snart som möjligt.

Resterande blåsning av fiber i stam och till fastigheter påbörjas i mitten av april och beräknas pågå till mitten av maj. Arbete påbörjas runt den 15:e april att göra klar fibernoden i Högfors och strax därefter kommer man att kunna börja planera slutinstallationer. Aktuell tidplan visar att merparten av alla fastigheter i  området skall vara slutinstallerade i slutet av maj, någon helt säker tidplan finns dock inte förrän all fiber är blåst (många problem kan uppstå på vägen som gör att det tar tid).

Viktigt är att du som fastighetsägare har gjort din installation inne, stuckit ut kabeln genom väggen, grävt på tomt och lagt ner kanalisation.

Ca 8-10 dagar innan slutinstallation får du ett sms/e-postmeddelande som informerar om dag/tid.

2021-02-28
Vårens inträde kommer nu snabbt och dagsljuset kommer tillbaka. Ljuset har även kommit till fiberprojektet, de första 16 fastigheterna i Etapp 1 (Norr) driftsattes fredagen den 26 februari och har nu ljus i kabeln.

Arbetet med att blåsa och svetsa både stam- och fastighetsfiber pågår för fullt i området (Söder). Aktuell tidplan innebär att driftsättning av fastigheter kommer att påbörjas under april och beräknas vara klara senast under första hälften av maj, vi återkommer med mer info när det börjar närma sig.

2021-01-10
Merparten av stamnätet är nu färdigt och vi går in i den fas där fiberkabeln blåses ut till respektive fastighet, det arbetet påbörjas redan under kommande vecka (v. 2) och beräknas ta 4-6 veckor. Arbetet är till viss del väderberoende och det går därför inte att sätta en exakt tidplan. Arbetet bygger på att fastighetsägaren nu är klar med grävning på tomten.

Installation och driftsättning av fastigheter kommer att, enligt gällande tidplan, påbörjas senast under mars månad och hela Etapp 2 beräknas kunna vara driftsatt under slutet av april. Mer information om detta kommer.

För att ge svar på en del av de frågor som inkommit ges följande information:
– Det tog nästan 4 år innan projektets ”praktiska del” kom igång i maj 2020. Som berättats tidigare beror stor del av denna väntan på andra parter vi har varit beroende av för att kunna genomföra projektet.
– Fibernätet kommer att vara totalt ca 75 km långt och ansluta ca 300 fastigheter.
– Projektledningen och styrelsen har prioriterat fibernätets funktionalitet och kvalitet, vilket har gjort att tidplanen under hösten har fått flyttas fram flera gånger. Tidsförskjutningen beror bl.a. på att ett antal kontroller/besiktningar har lett till att vissa saker har fått göras om alternativt förbättras.
– Fibernätet är konstruerat för att på ett enkelt sätt kunna klara framtida expansion.
– Projektet håller budgetramarna som satts upp.
– Att ingen information givits under november och december beklagar jag och ber om ursäkt för. Det har dock inte funnits relevant och säkerställd information att ge. Jag har hela tiden trott att ”snart” kan vi ge information men så har det tillfället inte kommit, med facit i hand hade det varit bättre att skriva att ingen ny info finns.

2020

2020-10-19
Den information som angavs skulle skickas ut (se nedan under 13/9) har först nu kunnat skickas då underlag har saknats och tagit betydligt längre tid än förväntat att få fram (många olika parter inblandade). Alla skall under veckan på information via e-post eller via vanligt brev.

Schaktning har framskridit enligt plan och kommer att avslutas inom några veckor. Under första hälften av november kommer fibernoden på plats och blåsning av fiber till fastigheterna kan komma att påbörjas under under december.

2020-09-13
Det är nu en tid sedan det publicerades någon info, det beror framförallt på att det har varit svårt att hitta relevant info som är helt fastställd (d.v.s. som är definitiv). Det är många faktorer som påverkar när olika saker kan genomföras (resurser, tillstånd, medgivanden etc.) och det tillsamamns med många snabba kast av olika orsaker gör att planeringen blir komplex (och av utomstående kan uppfattas som rörig).

Schaktning pågår sedan en tid tillbaka och beräknas vara klar under oktober, kanske med något litet undantag (en del svåra passager finns som kräver speciell hantering).

Fiberering av stammar är i stora delar klart (utom det som just nu schaktas), plan är att påbörja fibrering av fastigheter under oktober (den norra delen har dock resursmässigt företräde för utan att den blir klar så får vi inte ner signalen till det södra området). Det är viktigt att notera att fiberering av fastighet inte är detsamma som slutinstallation och man kan börja köra, slutinstallaton kommer
som tidigast att påbörjas i andra hälften av november och plan är att vara klara innan jul (vilket just nu är högst preliminärt).

Att information till fastighetsägarna (om grävning etc. på tomt) dröjer beror på att vi saknat relevant information, den håller nu på att sammanställas. Info kommer (enklare variant) per e-post inom kort och mer grundligt via post inom 1-2 veckor. Jag är medveten om att (framförallt fritidshusägare) hade önskemål om att få informationen tidigare, men vi har ansett att det är viktigt att vi kan säkerställa att informationen är rätt och har därför väntat tills vi har kunnat fastställa att den är det.

2020-07-15
Blåsning av stamfiber pågår i området, f.n. är ca 9 000 meter färdigt. Inom kort kommer även föreningens schaktning att påbörjas, i första hand kommer s.k. allmänna sträckor (utan fastighetsanslutningar) att utföras. Det går f.n. inte att säga när anslutning kan ske (mer info kommer).

2020-06-02
Fiberblåsningen har nu påbörjats av stamnätet i den kanalisation som har samförlagts med Vattenfall. Det dröjer ytterligare en tid innan schaktningen kommer igång då prio just nu är att få klart så mycket som möjligt i område ”Norr” för att kunna få ner signalen till det södra området.

2020-04-30
Projektet har en god framdrift. Under maj påbörjas blåsning av fiber i stamnätet i området. De flesta tillstånd är klara eller näst intill klara vilket gör att även den grävning som föreningen skall utföra kan påbörjas. Schaktentrepnören kommer att jobba på flera fronter men arbetet med att få ner stamnätet från norr kommer att vara prioriterat för att så snabbt som möligt få signal i nätet och därmed kunna börja koppla in fastigheter. Viktigt att betona är dock att ingen fastighet kommer att ha signal förrän som först tidigt i höst.

2020-03-31
Rådande omständigheter med Corona/Covid-19 påverkar just nu inte projektet mer än marginellt (sjukfrånvao). Precis som tidigare framskrider Vattenfalls arbete enligt plan. Vi väntar fortfrande på erfoderliga tillstånd för att föreningens eget arbete skall kunna påbörjas, vilket beräknas kunna starta som
senast i juni (dock då i första hand i norr).

2020-02-29
Vattenfalls arbete framskrider enligt plan och vi räknar med att föreningens arbete kan påbörjas under senare delen av våren/tidig sommar.

2020-01-31
Den milda och snöfattiga vintern gör att arbetet går snabbare än planerat. Den senaste tiden har arbete med förläggning av slang/duct skett i alla de 3 områden som Vattenfall jobbar med. Föreningen gör f.n. ingen egen schaktning i området utan avvaktar att Vattenfalls arbete blir klart. Arbetet pågår med att få plats den projektering som behöver göras utöver samförläggningen med Vattenfall.

2019

2019-11-28
Arbetet fortskrider enligt plan. Vattenfalls entreprenör arbetar med schaktning och förläggning av föreningens kanalisation i både området kring Högfors (där man fortsätter ned mot Ön) och med start från v. 48 även från Skommarbo mot Norberg. Eftersom signalen till området kommer att komma från Vansjö är det viktigt att notera att ingen inkoppling kommer att kunna ske förrän som tidigast under senare delen av sommaren 2020.

2019-10-29
Vattenfalls entreprenör har sedan ett par veckor arbetat med schaktning i och kring Högfors, man kommer nu att fortsätta ned mot Ön och därefter är planen att forsätta mot Blomdal. I mitten av november kommer grävlag 2 påbörja arbete i området mellan Högfors och Norberg, f.n. finns ingen info om planen för deta grävlag.

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Projektet avvaktar att Vattenfalls entreprenör skall påbörja schaktning och nedläggning av kanalisation i området kring Högfors. Entreprenören har påbörjat etablering (ställt material etc. på plats) och enligt info som har erhållit skall schaktning förhoppningsvis kunna påbörjas v.38. Berörda fastighetsägare kommer inom kort att erhålla praktisk information. Det är viktigt att förstå att föreningen inte som samförläggande part har något inflytande över Vattenfall  eller deras entreprenörs planering.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Vattenfalls entreprenör har meddelat att grävningen kommer att påbörjas direkt efter semestrarna i det s.k. ”Fas 1 området” kring Högfors.

Projektinfo ”Norr” (uppdaterad 21-12-23)

NVF-NorrDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den norra delen av projektområdet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet. 

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på.

Nedanstående rapport avges av projektledare Tomas Svedberg


2021

2021-12-23
INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Kort information gällande fiberprojektet.

– Projektet befinner sig i sin slutfas, bl.a. återstår återställning av vissa markområden samt åtgärder av fel/brister som eventuellt framkommer i samband med slutbesiktning.

– Samtliga fastigheter som f.n. kan anslutas är inkopplade och driftsatta. Några få fastigheter kommer att anslutas senare beroende på olika skäl.

– Diskussion med leverantör av TV-lösning pågår och är mycket nära en lösning. Vi förväntar oss att kunna driftsättas detta under början av 2022. Problem på vägen har varit byte av leverantör, stora förändringar i de tekniska lösningarna (sättet att leverera TV-signalen) samt leveransproblem av digitalboxar etc. under rådande pandemi.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

2021-07-07
I etappen finns några få fastigheter kvar som, av olika anledningar, inte har kunnat anslutas till fibernätet än. Arbete med att lösa dessa pågår.

Vad avser lösning för TV så väntar vi på slutgiltiga svar från leverantören. Här är den stora bristen på elektronikkomponenter (orsakad av pandemin) en faktor som vi har svårt att påverka, baserat på det och semestertider får vi räkna med att någon lösning inte finns på plats förrän som tidigast i augusti och kanske inte förrän i september. Jag är den första att beklaga att även detta drar ut på tiden, men jobbar med fokus på att det blir en bra lösning före en snabb lösning. Vi återkommer med mer info så snart vi har någon.

Önskar er alla en skön, trevlig och på alla sätt och vis härlig sommar!

2021-05-08
Med några få undantag är samtliga ca 120 fastigheter driftsatta och har tillgång till fiber för bredband. Driftsättningen har gått mycket bra, några mindre  problem har funnits vid uppstart av bredbandet men detta är fullt normalt med ett så stort projekt.

Vi väntar nu på att det skall bli tillräckligt torrt för att återställning av mark skall kunna ske där det behövs.

TV-lösning kommer inom kort. Då detta inte ingår i entreprenörens åtagande utan ligger på vår kommunikationsoperatör måste vi vänta tills etappen är helt klar. Vi arbetar f.n. med kommunikationsoperatören för att ta fram den bästa bästa lösning (det har hunnit hända en del under åren som gått).

2021-04-02
Långfredagens morgon har, vädermässigt, visat sig från sin bästa sida därför  kan vi njuta av vårvädret och samtidigt glädjas åt att nästan (98%) av alla  fastigheter i etappen är slutinstallerade.

Några fastigheter kommer, enligt överenskommelse, att slutinstalleras längre fram och tyvärr finns ett par fastigheter vi idag inte har en färdig lösning för hur vi skall tas oss fram till (vilket vi jobbar på).

För de som har förbeställt bredbandsabonnemang från Bahnhof skall man ha fått inloggningsuppgifter via e-post/sms och bredbandet skall fungera (OBS att man i vissa fall kan behöva starta om mediabox, router och dator).  För de som inte har förbeställt abonnemang skall det från och med senast tisdag 6:e april gå att beställa (se erhållen instruktion vid slutinstallationen) både från Bahnhof och övriga tjänsteleverantörer.

Testa gärna hastigheten på ditt bredband. För att det skall bli en korrekt mätning måste du ansluta dator med kabel direkt till mediaboxen, det går inte att få en korrekt mätning via trådlöst (WIFI) eller router. 

Anmäl ev. fel till din tjänsteleverantör, övriga frågor etc. skickas till föreningen.

2021-02-28
Vårens inträde kommer nu snabbt och dagsljuset kommer tillbaka. Ljuset har även kommit till fiberprojektet, de första 16 fastigheterna driftsattes fredagen den 26 februari och har nu ljus i kabeln.

Vi jobbar nu på för att så snabbt som möjligt driftsätta övriga fastigheter i Etapp 1 (Norr), planen är att hinna med majoriteten under mars månad. Ca 8-10 arbetsdagar innan driftsättningen får du information om dag och tid.

2021-01-10
Man skulle kunna uttrycka det som att vi nu går in i målkurvan vad gäller Etapp 1 i projektet. En del arbeten kvarstår för att få stamnätet klart men planen är att under vecka 4-7 ha fokus på att installera och driftsätta de ca 125 fastigheter som finns i etappen. Installationen bygger på att fastighetsägaren nu är klar med grävning på tomt, håltagning och montering av mediaboxfäste. Tidplanen kan komma att förskjutas på grund av vädret och/eller försenade materialleveranser (projektledningens bedömning är dock att tidplanen skall kunna hållas).

Installationen sker enligt ett s.k. ”sotarschema” där man får datum och ett tidsintervall (2-3 timmar) då man måste hålla fastigheten tillgänglig (själv eller genom något ombud) för montörerna. Meddelande om dag och tid kommer ca 8-10 arbetsdagar innan besöket.

För att ge svar på en del av de frågor som inkommit ges följande information:
– Det tog nästan 4 år innan projektets ”praktiska del” kom igång i maj 2020. Som berättats tidigare beror stor del av denna väntan på andra parter vi har varit beroende av för att kunna genomföra projektet.
– Fibernätet kommer att vara totalt ca 75 km långt och ansluta ca 300 fastigheter.
– Projektledningen och styrelsen har prioriterat fibernätets funktionalitet och kvalitet, vilket har gjort att tidplanen under hösten har fått flyttas fram flera gånger. Tidsförskjutningen beror bl.a. på att ett antal kontroller/besiktningar har lett till att vissa saker har fått göras om alternativt förbättras.
– Fibernätet är konstruerat för att på ett enkelt sätt kunna klara framtida expansion.
– Projektet håller budgetramarna som satts upp.
– Att ingen information givits under november och december beklagar jag och ber om ursäkt för. Det har dock inte funnits relevant och säkerställd information att ge. Jag har hela tiden trott att ”snart” kan vi ge information men så har det tillfället inte kommit, med facit i hand hade det varit bättre att skriva att ingen ny info finns.


2020

2020-10-19
Länsgränsen – Hökmora – Klingbo – Vallsjöbo: De senaste veckorna har det nu hänt mycket i området, i stort sett all kanalisation är ihopkopplad och vi närmar oss blåsning av fiber till fastigheterna (på grund av mer behov av sprängning än förväntat är detta något försenat). Inkoppling och igångkörning av fastigheter kommer att påbörjas i början/mitten november.

Olsbenning – Karbenning stationssamhälle – Karbenningby: Bortsett från Karbenning  stationssamhälle är i stort sett all schaktning klar i området, stationssamhället förväntas blir klart under nästa vecka. Utdelning av mediaboxfästen inkl. fiberkabel för montering påbörjas under veckan. Under första hälften av november kommer fibernoden på plats och blåsning av fiber till fastigheter kan påbörjas någon gång från slutet av november.

2020-09-13
Det är nu en tid sedan det publicerades någon info, det beror framförallt på att det har varit svårt att hitta relevant info som är helt fastställd (d.v.s. som är definitiv). Det är många faktorer som påverkar när olika saker kan genomföras (resurser, tillstånd, medgivanden etc.) och det tillsamamns med många snabba kast av olika orsaker gör att planeringen blir komplex (och av utomstående kan uppfattas som rörig).

Arbetet framskrider och det är inte många veckor kvar innan schaktningsarbetet i området är klart, som har försenats bl.a. av tilståndsfrågor. Blåsning av fiber har påbörjats och kommer att intensifieras med start i kommande vecka. Med stor sannolikhet kommer de första husen att kunna fibersättas och komma igång under oktober, om hela området kan bli klart under oktober återkommer vi till.

2020-07-15
Ungefär 30% av schaktningen i området är utförd, plan är att all schaktning skall vara klar senast under första hälften av september. Fibrering kommer att ske i ett första steg av den östra delen av området (Länsgränsen-Vallsjöbo), målet är att detta skall kunna ske under september. Fibrering av övriga delar av området beräknas kunna ske under hösten (återkommer om mer info när den finns tillgänglig).

2020-06-02
ÄNTLIGEN har schaktningen kommit igång! Schaktningen har nu påbörjats på sträckan Länsgränsen-Hökmora. F.n. jobbar ett schaktlag men ytterligare ett schaktlag kommer inom kort igång. Inom några dagar kommer i brevlådan en kallelse till Byggstartsmöte där mer information ges, bland annat om det som du som fastighetsägare behöver göra. Du kommer att kunna välja på torsdag den 11/6 kl. 18:00 – 18:45 eller lördag 13/6 kl. 10:30 – 11:15 (mer info i inbjudan).

2020-04-30
De flesta tillstånd är klara eller näst intill klara vilket gör att den grävning som föreningen skall utföra kan påbörjas. Schaktentrepnören kommer att jobba på flera fronter men arbetet med att få stamnätet från norr till söder kommer att vara prioriterat för att så snabbt som möligt få signal i nätet och därmed kunna börja koppla in fastigheter. Prioriterat är även att så snabbt som möjligt ansluta de fastigheter som blir utan ADSL från den 31/5.

2020-03-31
Vi väntar fortfrande på erfoderliga tillstånd för att föreningens eget arbete skall kunna påbörjas, vilket beräknas kunna starta som senast i juni. Rådande omständigheter med Corona/Covid-19 förväntas inte påverka projektet mer än marginellt (sjukfrånvaro).

Ovanstående innebär att fibernätet inte kommer att vara klart till dess att Telia stänger ner datatrafiken på telestationen i Hökmora i slutet av maj, vilket bara kan beklagas.

2020-02-29
Samma status gäller som den 31/1. Mycket arbete pågår dock med föreberedelser för att snabbt kunna komma igång när väl tillstånden är klara.

2020-01-31
En del schaktning pågår i Hökmora, i övrigt inväntar vi fortfarande tillstånd från olika myndigheter (vilket har försenats pga omprojekteringen). Marginalerna för att hinna driftsätta Hökmora före sommaren kyrmper tyvärr allt mer, vi hoppas dock på att alla tillstånd etc. skall vara klara inom kort.

2019

2019-11-28
En större omprojektering har fått göras då det funnits markägare som inte godkänt föreningens önskade dragning av fibernätet, detta har också krävt en uppdatering av ansökningar om tillstånd hos bl.a. Trafikverket. Förhoppning är att alla nödvändiga markupplåtelseavtal och tillstånd skall vara klara före jul. Föreningen har i samråd med entreprenören beslutat att invänta att alla avtal och tillstånd är klara innan arbetet påbörjas, då extra kostnader annars kan uppstå för föreningen. Målet kvarstår att påbörja driftsättningen av Hökmora-området före Telias nedstängningen av ADSL inleds i slutet av maj 2020.

2019-10-29
Arbetet fortgår med projektering. Tyvärr finns ännu inget tillstånd från Trafikverket, men förhoppning är att kunna påbörja schaktning inom kort

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Grävstart har flyttas fram några veckor bl.a. p.g.a. att huvudentreprenören har bytt underentreprenör (schakt), vi väntar också på tillstånd från Trafikverket samt att projekteringen tyvärr har fått göras om vad gäller centrala delar av området. Berörda fastigheter (Länsgränsen-Hökmora som är första området) kommer inom kort att få praktisk information.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Grävning kommer att inom en snar framtid att påbörjas vid länsgränsen mot Dalarna och gå söderut mot Hökmora för att sedan gå mot Vallsjöbo, Karbenning/Olsbenning och vidare söderut.