NU BLIR DET FIBER! (19-04-22)

Alla avtal/upphandlingar är nu klara och vi är redo att sätta igång!

Samtliga fastigheter (undantag se nedan) skall inom de närmaste dagarna få ett
informationsbrev i sin hand/brevlåda/via e-post. Viktigt att du hör av dig till din
områdesanvarige om du inte senast på fredag (19-04-26) har fått detta brev.

OBS att det i brevet finns information om saker som du som fastighetsägare eventuellt måste göra senast  den 2019-04-29.

Undantag
Det finns några fastigheter vi f.n. inte kan erbjuda fiber då kostnaden blir för hög
för föreningen. Informationsbrev om vilka möjligheter som finns kommer inom
några veckor att skickas till dessa fastighetsägare.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Comments are closed.