Uppdateringar från styrelsen (uppdaterad 24-03-21)

2024-03-21
Slutgiltigt beslut från Länsstyrelsen har kommit och bidragsdelen avseende slutredovisning är utbetald.

Dialog med ONE Nordic pågår och parterna söker fortfarande en gemensam lösning.

2023-11-27
Slutredovisning av projektet är gjord och inskickad till Länsstyrelsen. Den 9 november gjorde Jordbruksverket en kontroll på plats, i ca 5% av slutrapporterade projekt genomförs denna kontroll. Slutgiltigt beslut från Länsstyrelsen väntas komma under hösten/vintern.

Efter årsmötet 4/6 hölls en vägledande medlemsomröstning där 73% av lämnade röster var för att häva kontraktet med ONE Nordic om styrelsen bedömer att det är nödvändigt för att säkra medlemmarnas intressen. Målet har dock hela tiden varit att försöka komma till en konstruktiv överenskommelse om åtgärder eller ekonomisk kompensation av de fel och brister som framkom i slutbesiktning och överbesiktning. Med detta resultat i ryggen har en dialog med ONE Nordic kunnat påbörjas. Under sommaren/hösten har flera möten och även en gemensam inspektion i fält med representanter från ONE Nordic genomförts. Samsyn kring vilka fel som ska åtgärdas och vilka som ska regleras ekonomiskt har nåtts. Förhandlingar pågår fortfarande.