Fiber eller mobildata?

Mobildata (3G/4G/5G) är ett ypperligt komplement när man är mobil men som kommunikationskanal för en hel fastighet (i framtiden som börjar nu!) är det inte tillräckligt. Våra behov och vanor utvecklas och ställer högre och högre krav på snabbare och större mängder data.

Allt pekar på att vi inom bara några få år kommer att få all vår kommu-nikation till fastigheten (data, telefoni och TV) via Internet, vilket inte mobildatanäten kommer att räcka till för.

Vad gäller 5G som det pratas om ”kommer att vara räddningen för landsbygden” så bör man veta att det tar minst 10 år innan det finns på landsbygden och alla de master som skall sättas upp kommer att kräva ett utbyggt fibernät. Inte heller 5G-näten kommer att klara de framtida behoven av datamängd om alla skall ha 5G.

Tidningen Ny Teknik hade för en tid sedan en intressant artikel om valet mellan fiber och mobildata. Slutsatsen är enkel, välj fiber och ha mobildata som ett bra komplement! Klicka här för att läsa artikeln.