Category Archives: Okategoriserade

6/6: Supportinformation TV-lösning

Information kring hantering av frågor om TV i fibernätet.

Det är Allente (sammanslagning av Canal Digital och Viasat privat) som kommer att vara leverantör av TV-tjänsten. Sammanslagning av deras IT-system pågår (beräknat klart i augusti/september) vilket innebär att delar av nedanstående kan komma att förändras efter detta.

Teknisk support på TV-tjänsten
Kontakta Kalejdos kundtjänst på telefon: 0302-497 009

Beställning av extra digitalbox
Kontakta Kalejdos kundtjänst på telefon: 0302-497 009
Extra digitalbox kostar 960 kr + moms = 1200 kr

Kanaler som ingår i grundutbudet
Grundutbud

Uppgradering till annat kanalpaket
Uppgradering av grundpaketet till fler kanaler (programpaket Large och Premium) kommer att vara möjligt efter att ovanstående sammanslagning av IT-system är klar. Vårt avtal ger en mycket bra rabatt på kanalpaketen från Allente när möjligheten finns att beställa dessa.

Även om det går, så avråder vi starkt från, att beställa dessa uppgraderingspaket (Large och Premium) från Kalejdo då det innebär en bindningstid på 24 månader och man sannolikt inte kommer att kunna ta del av Föreningen kollektiva rabatt förrän efter denna bindningstid. De paketpriser Allente kommer att presentera är avsevärt lägre än de som f.n. går att få från Kalejdo.

Betalning av TV-tjänsten
Debitering av grundpaketet kommer att ske på medlemsfakturan som skickas ut halvårsvis med start från juli 2022. Extra digitalbbox och kanaluppgraderingar kommer att faktureras från tjänsteleverantören.

3/6: Hämtning av digitalbox

DRIFTSÄTTNING TV
Hämta din digitalbox

Äntligen är det dags att driftsätta TV-tjänsten i föreningens fibernät!

Välkomna att hämta din digitalbox (kom själv eller skicka ombud) vid nedanstående tillfällen.
Vid uthämtning av digitalboxen medföljer viktig information och instruktioner för inkoppling.

Tillfälle 1: Måndag 22-06-06, 08:00 – 10:00
Tillfälle 2: Måndag 22-06-06, 17:00 – 19:00
Tillfälle 3: Lördag 22-06-11, 10:00 – 14:00

Tillfälle 4: Söndag 22-06-26, 10:00 – 12:00

Plats: Nickebo skola

Möjigheten att vara med finns fortfarande (19-04-22)

Det finns fortfarande möjighet att vara med i fiberprojektet. Kontakta projektledare Tomas Svedberg på telefon 0226-199 00 för mer information,

Skynda att höra av dig om du är intresserad av att vara med, snart upphör möjligheten.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NU BLIR DET FIBER! (19-04-22)

Alla avtal/upphandlingar är nu klara och vi är redo att sätta igång!

Samtliga fastigheter (undantag se nedan) skall inom de närmaste dagarna få ett
informationsbrev i sin hand/brevlåda/via e-post. Viktigt att du hör av dig till din
områdesanvarige om du inte senast på fredag (19-04-26) har fått detta brev.

OBS att det i brevet finns information om saker som du som fastighetsägare eventuellt måste göra senast  den 2019-04-29.

Undantag
Det finns några fastigheter vi f.n. inte kan erbjuda fiber då kostnaden blir för hög
för föreningen. Informationsbrev om vilka möjligheter som finns kommer inom
några veckor att skickas till dessa fastighetsägare.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2016-11-28 Information om sökt bidrag

Länsstyrelsen har meddelat att vi i denna beslutsomgång inte har tilldelats något bidrag.
Allmänt känt är dock att det med stor sannolikhet är mer bidragspengar på väg från riksdag/regering vilket gör att vi ändå relativt snart skulle kunna få bidraget!

Om vi får med ytterligare 25 fastigheter (2 per område), med permanentboende, kommer vi upp i den absolut högsta poängklassen… vilket ökar chanserna rejält att få bidrag!

Nu satsar vi stenhårt på att få ihop dessa 25 permanentboende innan jul! Hjälp områdes-ansvariga att hitta intresserade! Prata med grannar, släkt och vänner… förklara betydelsen av att man kommer med i projektet nu!

12/11 Väntan på besked….

I slutet av september 2016 lämnades ansökan om stöd till bredband in till Länsstyrelsen i Västmanland.

Styrelsen väntar nu på svar på den ansökan… vilket kan komma nu under hösten men lika väl dra ut på tiden och inte komma förrän någon gång under vintern/våren.

Styrelsen och områdesansvariga är dcok ansvariga och arbetar med att få flera att ansluta sig till projektet… för än finns det chans!

Hjälp till genom att prata med grannar, vänner och släkt och påpeka att det fortfarande finns chans att vara med! Ju fler vi blir desto bättre!

25/9 Sista chansen! Nästan 80% är redan med!

Sista chansen att lämna in ditt fiberavtal innan ansökan om bidrag skickas in.

Lämna avtalet till din områdesansvarig senast måndag 26 september kl 20:00.

Anmälan i efterhand kommer innebära extra kostnader för dig som fastighetsägare.

Vi är nu uppe i nästan 80% anslutna permanenta bostäder!

12/9 Full fart framåt!

Projektet är nu inne i en mycket intensiv fas där både arbete med projektering
(hur nätet skall byggas) och insamling av de sista avtalen pågår.

Den 28 september skall komplett ansökan om bidrag ha inkommit till Länsstyrelsen! Styrelsen/arbetsgruppen och de områdesansvariga gör nu en kraftansträngning för att få allt klart inför ansökan!

Fortfarande finns chansen att vara med… de som inte har lämnat in sitt avtal senast söndagen den 18 september blir inte med i ansökan!

Vill du vara med? Kontakta områdesansvarig, se under menyn ”Projekt”

12/9 Full fart framåt!

Projektet är nu inne i en mycket intensiv fas där både arbete med projektering (hur nätet skall byggas) och insamling av de sista avtalen pågår.

Den 28 september skall ansökan om bidrag ha inkommit till Länsstyrelsen! Styrelsen/arbetsgruppen och de områdesansvariga gör nu en kraftansträngning för att få allt klart inför ansökan!

Fortfarande finns chansen att vara med… de som inte har lämnat in sitt avtal senast söndagen den 18 september blir inte med i ansökan!

Vill du vara med? Kontakta områdesansvarig, se under menyn ”Projekt”

 

Söndag 14 aug kl. 10:00 – ca 12:00 Informationsmöte

Informationsmöte om föreningens planerade fibersatsning.

Plats: Bygdecenter (Nickebo Skola), Karbenning

Tid: 10:00 – ca 12:00