Övriga funktioner via fiberkabeln

Fungerar trygghetslarm med IP telefoni?
Svaret är JA, det går. Men den berörda bör ta kontakt med den i omsorgen som de sorterar under för att göra lösningen perfekt.