Distrikt 2

Områdeet består av följande orter/byar samt omkringliggande områden.

Olsbenning
Karbenning
Nickebo
Bennebo
Karbenningby
Hästbäck
K-benning K:a–Jvg

Områdesansvariga:

Annki Lyman
Gunnar Persson
Linus Westman
Thomas Olstam