Distrikt 1

Området består av följande orter/byar samt omkringliggande områden.

Vibo
Hökmora
Vallsjöbo
St. Matsbo
Häggebäcken

Områdesansvariga:
Mats Andersson
Thomas Olstam
Jan-Erik Ohls