Styrelse

Styrelsen i föreningen består f.n. av:
Ordförande: Ann-Kristin Lyman (Olsbenning)
Sekreterare: Emma Westlund (Karbenning by)
Kassör: Bengt Ekman (Nickebo, Gamla hemmet)