Om oss

Norra Västmanlands Fiber Ekonomisk Förening bildades under 2016. Föreningen bildades för att arbeta med utbyggnad och drift av fibernät bland fastigheter i Norra Västmanland.

nvfiberOBS att kartan är preliminär och visar "i stort" hur föreningens verksamhetsområde är.

Föreningens syfte och mål är att underlätta för alla fastighetsägare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ansluta sin fastighet till fibernätet för att få tillgång till moderna kommunikations- och informationskanaler. I driftsfas skall föreningen aktivt arbeta med att bevaka medlemmarnas både kort- och långsiktiga intressen vad avser teknik, leverantörer, avtal etc.