12/11 Väntan på besked….

I slutet av september 2016 lämnades ansökan om stöd till bredband in till Länsstyrelsen i Västmanland.

Styrelsen väntar nu på svar på den ansökan… vilket kan komma nu under hösten men lika väl dra ut på tiden och inte komma förrän någon gång under vintern/våren.

Styrelsen och områdesansvariga är dcok ansvariga och arbetar med att få flera att ansluta sig till projektet… för än finns det chans!

Hjälp till genom att prata med grannar, vänner och släkt och påpeka att det fortfarande finns chans att vara med! Ju fler vi blir desto bättre!

Comments are closed.