Category Archives: Medlemsinfo

Telestationen i Hökmora läggs ner i maj 2020 (19-04-22)

Telia har meddelat att telefonistationen som förser Hökmora med telefoni och datatrafik via ADSL kommer att läggas ner i maj 2020. De Telia-kunder som är berörda kommer att få brev från Telia.

Viktigt att förstå är att de som med sin datatrafik och/eller fasta telefoni är kopplade till telestationen är berörda.

Telia erbjuder de kunder som drabbas en lösning via mobilnätet (hemtelefon och/eller bredband). Vårt tips är att du jämför kostnaderna hos Telia mot att ansluta dig till fibernätet, förutom en (med stor sannolikhet) lägre månadskostnad för fiberlösnngen får du också en fast förbindelse som inte är lika störningskänslig som det mobila nätet.

 

Bygga hus – artikel: 5G eller fiber?

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln som Byggahus.se har publicerat kring frågan 5G eller fiber?

Läs mer!

Fiber eller mobildata?

Mobildata (3G/4G/5G) är ett ypperligt komplement när man är mobil men som kommunikationskanal för en hel fastighet (i framtiden som börjar nu!) är det inte tillräckligt. Våra behov och vanor utvecklas och ställer högre och högre krav på snabbare och större mängder data.

Allt pekar på att vi inom bara några få år kommer att få all vår kommu-nikation till fastigheten (data, telefoni och TV) via Internet, vilket inte mobildatanäten kommer att räcka till för.

Vad gäller 5G som det pratas om ”kommer att vara räddningen för landsbygden” så bör man veta att det tar minst 10 år innan det finns på landsbygden och alla de master som skall sättas upp kommer att kräva ett utbyggt fibernät. Inte heller 5G-näten kommer att klara de framtida behoven av datamängd om alla skall ha 5G.

Tidningen Ny Teknik hade för en tid sedan en intressant artikel om valet mellan fiber och mobildata. Slutsatsen är enkel, välj fiber och ha mobildata som ett bra komplement! Klicka här för att läsa artikeln.

 

Hur länge blir ADSL kvar?

Det finns de som tycker att det fungerar bra med ADSL (bredband via telejacket) och funderar då på varför man skall investera i fiber... vilket är en berättigad fråga.

Vi skall här försöka ge ett så bra och tydligt svar som möjligt.

1. Avvecklingen/nedmonteringen av det vi idag kallar kopparnätet (d.v.s. det kabelsystem vi idag får telefon och bredband via) har för flera år sedan påbörjats men kommer nu att intensifieras. Se bland annat brev från Telia till Post och Telestyrelsen (läs mer här).  Som ett exempel kan nämnas att i Avesta kommun så stängdes 6 ADSL-stationer ner under 2015.

2. Bor man i ett område där det skapas ett fibernät ökar sannolikheten ytterligare för att ADSL försvinner snabbt då stora delar av kundunderlaget försvinner till fiber.

3. Tjänsterna är oftast billigare via fiber vilket göra att man över en inte allt för långt tidsperspektiv kan tjäna igen investeringen.

Gå på föreningens informationsmöten för att få veta mer!

 

Telia nedmonterar kopparnätet!

Nu monterar Telia ner de gamla telestationerna på landsbygden. Det betyder att fast telefoni och internetuppkoppling försvinner. I Skinnskattebergs kommun känner många stark oro inför framtiden. Klicka här för att läsa mer och se filmen.

Landshövdingen i Västmanland har vädjat till Telia om att pausa nedmonteringen av kopparnätet. – Hoppas verkligen att de återkommer med svar, säger Minoo Akhtarzand. Telia ger dock Västmanlands-politikerna kalla handen då de menar att arbetet inte går att pausa. Klicka här för att läsa mer och se filmen.