Möjigheten att vara med finns fortfarande (19-04-22)

Det finns fortfarande möjighet att vara med i fiberprojektet. Kontakta projektledare Tomas Svedberg på telefon 0226-199 00 för mer information,

Skynda att höra av dig om du är intresserad av att vara med, snart upphör möjligheten.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen