Bahnhof

Föreningens kommunikationsoperatör (ser till att tekniken fungerar i fibernätet) erbjuder i samarbete med bredbandsleverantören Bahnhof en möjlighet att få rabatt på anslutningsavgiften.

Det är frivilligt att teckna avtal! Vill man inte teckna ett bundet avtal så väntar man tills dess att fibern är installerad i fastigheten och  tecknar då ett bredbandsabonne-mang med någon av de olika tjänsteleverantörerna.

För att kunna få rabatt på anslutningsavgiften måste avtalet vara inlämnat till respektive områdesansvarig senast den 29 april.

Hur fungerar det?
I sektionen "Hastighet och bindningstid anger du önskad hastighet och bindningstid ("Svensson-hastighet" är 100/10 men vissa väljer högre efter behov eller önskemål att få en större rabatt). I kolumnen längst till vänster ser du priset per månad för bredbands-abonemanget under hela bindningstiden.

I sektionen "Prislista för bindningstid och installationsbidrag" ser du hur stort avdraget på din faktura blir. Väljer du t.ex. 100/10 i 60 månader blir avdraget på fakturan 4 080 kr (istället för att betala 23 700 kr betalar du 19 620 kr).

I samband med slutinstallation av fibernätet i din fastighet (då bredbandsabonnemanget aktiveras) börjar du betala avgiften (enligt ovanstående exempel 279 kr/månad).