Varför fiber

Regeringens mål är att 90% av Sveriges hushåll skall ha höghastig-hetsbredband 2020

I Sverige har under de senaste åren utbyggnaden av fibernät varit intensiv. I frontlinjen har hyreshus och bostadsrättsföreningar legat där fibernätet gett nya möjligheter både vad gäller TV, Internet (bredband) och telefoni.

Tiden har kommit för villaområdena i tätorterna
och fastigheterna på landsbygden att
kasta ut den gamla tekniken  och satsa på fiber.

Flera aktörer finns på marknaden och den största skillnaden mellan dem är att man pratar om öppna och slutna nät. I det slutna nätet kan man bara använda sig av fiberleverantörens olika tjänster medan man i det öppna nätet erbjuds tjänster från en mängd olika leverantörer.

Norra Västmanlands Fiber Ekonomisk förenings
fibernät är ett öppet nät!

Fibernätet är rent teknisk investeringssäkert då fiberkabeln i sig har en livslängd på mer än 50 år och den dagen det behövs lätt byts. Den tekniska utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna i kabeln kommer dock att behöva bytas ut med tiden då behoven av större datamängder ökar.

Att ansluta fastigheten till fibernätet kan kosta allt från 10 000 kr och uppåt. I ett område med god anslutningsgrad kostar det normalt ca 20 – 25 000 kr. Det är inte fiberkabeln som kostar mycket utan framförallt grävning och övriga arbeten.

Varje fastighetsägare måste själv bedöma om det är värt investeringen eller ej. Många saker finns att tänka på och utvärdera innan man tar sitt beslut.

Några fördelar med fiber:

• I stort sett obegränsad kapacitet i kabeln, signalen färdas med ljusets hastighet. Begränsningen ligger i utrusningen för sändning/mottagning.

• Hastigheten är oberoende av avstånd, antalet användare och andra faktorer.

• Klarar framtidens krav på ökade datamängder.

• Åsksäkert, fibern leder inte ström. Även driftsäkert på andra sätt, då kabeln läggs i marken.

• Beprövad teknik, har använts sedan 70-talet.

• Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD.

• Stöd för framtida tjänster, såsom distansutbildning, trygghetslarm, hemlarm, e-hälsa och annat som kommer att tillhandahållas över Internet i framtiden.

• Investering i huset. Husets ”attraktion” på marknaden ökar.

• Lång livslängd > 50 år.

Vill du veta mer? Sök på Internet med orden ”varför fiber”.