Kontakt

Felanmälan

Felanmälan skall alltid göras till tjänsteleverantören.

Bredband / IP-telefon etc.   –   Ring din tjänsteleverantör!

 

Föreningen

Du når Föreningsservice antingen via telefon eller mail till info@nvfiber.se
Använd i första hand e-post.

Projektledare Tomas Svedberg tomas@web-it.nu 0226-199 00

För information om specifikt område, kontakta respektive områdesansvarig/värd
(se Projekt/Område)

För allmänna frågor om bredband i området kan man kontakt Norbergs bredbandssamordnare:
Kjell Karlsson, tel. 0223-446 99