ÅRSSTÄMMA 2024
Uppdaterade dokument finns (senast uppdatering 28/6)

Det är dags för årsstämma i Norra Västmanland Fiber.
Datum: 2024-06-29 kl 10:00
Plats: Nickebo Skola

Kallelse med inloggning har skickats ut via e-post och vanlig post (i brevlådan senast 2024-05-29).Kontakta föreningsservice om du saknar kallelsen:
info@avestafiber.se