Enkät om hävning

Enkäten är nu stängd och fler åsikter går ej att lämna.